Privacyverklaring

Je gegevens zijn veilig bij mij. Ik gebruik je persoonlijke gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen bedienen als coach en samen met jou te werken aan een betere gezondheid. Met de informatie die ik van je ontvang kan ik aan de slag om je een perfect passend traject te bieden. Daarnaast helpen jouw gegevens mij om te analyseren waarin ik mijn aanbod kan verbeteren en zo mijn coaching nog beter af kan stemmen op jou als klant. Ik zal je persoonlijke gegevens niet onnodig delen met derden. In deze privacyverklaring lees je nog meer details over jouw gegevens.

Volgens de privacywetgeving moet ik zeggen welke ‘juridische gronden’ ik heb om je gegevens te gebruiken. Ik heb je gegevens nodig voor diverse doeleinden:

  • De afspraken die we samen maken voor een traject
  • Het uitvoeren van onze overeenkomst
  • Administratieve doeleinden: betaling en facturatie
  • Marketingdoeleinden zoals mijn nieuwsbrief
  • Analyse en ontwikkeling van mijn bedrijf

Je gegevens zijn veilig bij mij. Ik deel jouw gegevens niet, tenzij noodzakelijk voor het uitvoeren van administratieve handelingen. Denk aan digitale facturatie en een klantendatabase. Je gegevens staan beveiligd opgeslagen en je kunt ze altijd opvragen.

Ik bewaar jouw gegevens na afloop van onze samenwerking 2 jaar, tenzij anders afgesproken met jou. Dit doe ik zodat ik later altijd kan terugkijken en kan leren van ons traject. Ook kan het zijn dat ik jouw gegevens nog langer nodig heb voor administratieve doeleinden.

Ik ga zorgvuldig om met de informatie die je met mij deelt. Je hebt ten alle tijden recht om je gegevens op te vragen en mij te verzoeken jouw gegevens te verwijderen. Heb je hier nog meer vragen over? Hieronder vind je alle manieren om mij te bereiken:

Ellen Geerlings

Als je van lange nummers houdt:
Dit is mijn KvK-nummer: 65838009
Dit is mijn BTW-identificatienummer: 161319002B01

Je kunt me zo bereiken:
Bellen: +316 4181 9264
Mailen: hallo@ellengeerlings.nl
Schrijven: Madoerastraat 1BS, 3531 KE Utrecht